תנאי שירות


השימוש באתר זה כפוף לתנאי התקנון כמפורט להלן ומהווה הסכמה מלאה מצד המשתמש לכל תנאיו:
 
  טרייד אין טריידמוביל אינה אחראית על טעויות סופר העלולות להופיע באתר זה.
 
  טרייד אין טריידמוביל רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 
  טריידמוביל עושה כל שביכולתה בכדי למנוע הצגת נתונים לא מדויקים, אך יחד עם זאת הנתונים המופיעים באתר עלולים להיות בלתי מעודכנים בעת הצגתם. 
 
  למען הסר ספק יודגש, כי המחיר המחייב את החברה בעת מכירת רכב, הינו מחיר המכירה ולא מחיר המחירון, אשר נקבע בהתאם למחירון "לוי יצחק" התקף באותו חודש.
 
  עדכון מחיר המחירון ומחיר המכירה יבוצעו עד ליום השמיני (8) בכל חודש קלנדרי. 
 
  ייתכן כי רכב אשר מופיע במאגר החברה טרם נמכר אך הוא שמור ללקוח פוטנציאלי אשר טרם סיים את פעולות רכישת הרכב אל מול החברה.  
 
  החברה אינה אחראית לכל נזק שהוא, אשר עלול להיגרם למשתמש באתר בגין ו/או כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מגלישה באתר החברה.
 
טריידמוביל מאחלת לכם שהות נעימה באתר